• 092-081-4777 (สมประสงค์)

รูปผลงานวางระบบแลน

ดินสายแลน ทั้งระบบ ทั้งในอาคารและนอกอาคาร รวมถึงเดินสายแลน ไร้สาย โดยทีมงาน network engineer และ system engineer

ผลงาน การวางระบบแลน

 • fashion

  จัดการระบบสายใหม่

  ..>

 • fashion

  วางระบบสายหมดทั้งห้อง Server

  ..

 • fashion

  วางระบบสายาสำหรับ Server

  ..

 • fashion

  ดูแล ปรับปรุงระบบ

  ..

 • fashion

  เดินสายแลน

  ..

 • fashion

  LAN SETUP

  .