• 092-081-4777 (สมประสงค์) 086-6213904 (คงชลัช)

ระบบ Digital Signage

บริการออกแบบ จัดทำ และติดตั้ง ระบบสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพรูปแบบใหม่ที่นำมาแทนป้ายประกาศสามารถแสดงข้อมูลสินค้าและบริการ ที่เป็นภาพนิ่ง หรือ ภาพเคลื่อนไหว เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็น สามารถบริหารการจัดการทางเครือข่าย IT ได้


Digital Signage นั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.Media Player

เป็นแบบ Standalone โดยรูปแบบการทางานของ Media player นั้นเราจะต้องทำการ copy ข้อมูลจาก Computer ไปยัง Memory card เพื่อนำไป update ข้อมูลลงบน Media player โดย Media player นั้น Support format MPEG1, MPEG2, MPEG4 และ MP3

ะบบคิว อัตโนมิต อินฟินิท โซลูชั่น

ความต้องการของระบบ

1.Monitor / TV 1 ตัว
2.Windows Box or Android Box 1 กล่อง
3.Software Management

ะบบคิว อัตโนมิต อินฟินิท โซลูชั่น

สนใจระบบคิว ติดต่อได้ที่ 086-6213904 (คงชลัช) 092-081-4777 (สมประสงค์)2.Network Player

จะเป็นการรับส่งข้อมูลบน Network โดยต้นทางที่จะส่งข้อมูลอยู่ที่ไหนก็ได้จะส่งข้อมูลมายังปลายทาง เพื่อให้ปลายทางเก็บข้อมูลลงบนหน่วยความจำและนำข้อมูลนั้นมาแสดงผลไปยังจอภาพที่เชื่อมต่ออยู่ Hardware Requirements Network Player เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีสาขาเยอะหรือศูนย์การค้า เพราะสะดวกในการ Update ข้อมูล ไปยังตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์


ะบบคิว อัตโนมิต อินฟินิท โซลูชั่น

ความต้องการของระบบ

1.Monitor / TV ตามจานวนที่ต้องการ สูงสุดไม่เกิน 255 ตัว
2.Windows Box or Android Box ตามจานวนที่ต้องการ สูงสุดไม่เกิน 255 ตัว
3.Computer Server 1 ชุด
4.ชุด Switch Hub
5.สาย lan cat 6 ตามจุดต่อเชื่อม
6.Software Management

ะบบคิว อัตโนมิต อินฟินิท โซลูชั่น

สนใจระบบคิว ติดต่อได้ที่ 086-6213904 (คงชลัช) 092-081-4777 (สมประสงค์)DIGITAL SIGNAGE เหมาะสมกับงานด้านได้บ้างcorporate communication /การสื่อสารภายในองค์กร

ะบบคิว อัตโนมิต อินฟินิท โซลูชั่น

ประโยชน์ที่ได้รับจากป้ายดิจิตอล
- พนักงานสามารถทราบข่าวสารหรือประกาศใหม่ๆ จากฝ่ายทรัพย์กรบุคลหรือฝ่ายอื่นๆได้
- แสดงข้อมูลประชาสัมพันธ์หรือข้อมูลความรู้เกี่ยวกับบริษัทของคุณได้
- สื่อสังคมออนไลน์ ฟิตข่าว ต่างๆ ของบริษัท คุณได้

education facilities /สิ่งอำนายความสะดวกด้านการศึกษา

ะบบคิว อัตโนมิต อินฟินิท โซลูชั่น

ประโยชน์ที่ได้รับจากป้ายดิจิตอล
- ออกประกาศต่างๆหรือแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินได้
- ออกประวัตินักศึกษาเก่าใหม่ที่ทำคุณงามความดีให้กับโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยได้
- แจ้งตารางการแข่งขัน ตารางสอบ นักเรียนดีเด่นได้รับทุนกาศึกษา
- แจ้งผลการประชุมนัดหมายของครู หรือผุ้ปกครองนักเรียน

network operators /ผู้ประกอบการที่มีเครือข่ายขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้า,โรงพยาบาล,ศูนย์บริการ,อื่นๆ

ะบบคิว อัตโนมิต อินฟินิท โซลูชั่น

ประโยชน์ที่ได้รับจากป้ายดิจิตอล
- เข้าถึงแหล่งผู้ชมขนาดใหญ่ สำหรับลูกค้าหรือผู้สนใจทั่วไป
- แจกแจงรายละเอียดสินค้า ประเภทต่างๆ หรือประเภทการบริการ
- บอกถึงส่วนลด,โปรโมชั่น,ผลิตภัณท์ใหม่ๆ

restaurant / ศูนย์บริการร้านอาหาร

ะบบคิว อัตโนมิต อินฟินิท โซลูชั่น

ประโยชน์ที่ได้รับจากป้ายดิจิตอล
- แนะนำเมนูอาหาร ,บอกราคา,เลือกที่นั่งวิวดีๆ
- จัดลำดับรายการอาหารอร่อย,เครื่องดื่มประจำวัน
- ส่วนลดสินค้า,ข่าวสาร,อื่นๆ

retail /อร้านค้าปลีก

ะบบคิว อัตโนมิต อินฟินิท โซลูชั่น

ประโยชน์ที่ได้รับจากป้ายดิจิตอล
- กำหนดแบรนด์ตัวเองสร้างภาพลักษณ์อันดีต่อสินค้า
- ขายโฆษณาให้กับซัพพรายเออร์ของสินค้าและบริการ
- ง่ายต่อการแนะนำแคมเปญการตลาดใหม่
- ประหยัดเรื่องการสต็อกสินค้า

transporation /การขนส่ง

ะบบคิว อัตโนมิต อินฟินิท โซลูชั่น

ประโยชน์ที่ได้รับจากป้ายดิจิตอล
- การแจ้งเตือนฉุกเฉินออกอากาศแก่นักท่องเที่ยว
- แสดงเงื่อนไขเดินทางปัจจุบันและตารางการเดินทาง
- พาดหัวข่าวแสดงสภาพอากาศในท้องถิ่น, การแข่งขันกีฬาและอื่น ๆ
- บอกเส้นทางสถานที่จอดรถหรือแผนที่ภายในบริเวณ

system integrators /การรวมระบบใหม่ สื่อโฆษณาที่มีการโต้ตอบได้ เช่น ระบบ MultiTouch Video Wall

ะบบคิว อัตโนมิต อินฟินิท โซลูชั่น

ประโยชน์ที่ได้รับจากป้ายดิจิตอล
- การจัดการประชุมที่สามารถแชร์หัวข้อการประชุม
- สื่อการเรียนในห้องเรียน ทำแบบทดสอบโต้ตอบระหว่างเรียน

สนใจระบบคิว ติดต่อได้ที่ 086-6213904 (คงชลัช) 092-081-4777 (สมประสงค์)

รับวางระบบคิวระบบคิว บัตรคิวจำหน่ายตู้บัตรคิว ระบบบัตรคิวระบบคิวธนาคาร ระบบบัตรคิวโรงพยาบาล ะบบคิว อัตโนมิต อินฟินิท โซลูชั่น

- บริหารการจัดการแบบรวมศูนย์กลาง กับอุปกรณ์ที่ใช้เผยแพร่ข้อมูล (media box ) ได้มากกว่า 100 เครื่อง
- สามารถทำงานบนระบบปฎิบัติการ Windows ได้
- บริหารการจัดการระบบ ด้วยโปรแกรมที่พัฒนาได้ตามต้องการ
- สามารถกำหนดกลุ่มหรือโซนของอุปกรณ์ (mediabox) ได้โดยไม่จำกัด
- สามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานได้
- ตรวจสอบสถานะของ อุปกรณ์ว่า ทำงานอยู่หรือไม่ได้ทำงานได้
- สามารถกำหนดช่วงเวลาในการเผยแพร์ ข้อมูลแยกได้ตามกลุ่ม
- สามารถแยกส่วนการแสดงผลบนจอภาพได้ตามประเภทข้อมูล เช่น ภาพนิ่ง วีดีโอ ข้อความ เป็นต้น
- สามารถกำหนดแสดงข้อมูลแบบให้เล่นซ้ำ หรือเล่นต่อเนื่องได้
- สามารถจัดรูปแบบรายการแบบ ลำดับได้

ะบบคิว อัตโนมิต อินฟินิท โซลูชั่น

รองรับการเชื่อมต่อข้อมูลจากภายนอกเพื่อแสดงผลดังนี้

- Streaming Video
- Analog/Digital TV เช่น Free TV
- Analog Video เช่น Cable TV หรือเล่นจากเครื่องเล่น DVD กล้อง
- RSS feed / Web Service
- Database Query
- Text File
- Network TCP/IP Packet
- RS232 / USB
- Remote Access
- ระบบ Queuing System

สนใจระบบคิว ติดต่อได้ที่ 086-6213904 (คงชลัช) 092-081-4777 (สมประสงค์)

รับวางระบบคิวระบบคิว บัตรคิวจำหน่ายตู้บัตรคิว ระบบบัตรคิวระบบคิวธนาคาร ระบบบัตรคิวโรงพยาบาล